Co nowego w podatkach

Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Do Sejmu trafił już projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto zwrócić na uwagę na dwie zmiany, które mogą mieć znaczenie dla płatnika, czyli dla pracodawców, pobierających zaliczki na podatek dochodowy.

 

Zmiana w poborze zaliczek na PDOF (od 2019 roku)

Zgodnie z projektem, w miesiącu, w którym dochód podatnika od początku roku podatkowego w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek, tj. w wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę (obecnie według stawki 18%).

 

Krótszy termin na przesłanie PIT 11 za rok 2018

Projekt (złożony już w sejmie) zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje skrócenie o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu, w jakim podmioty obowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu (nowy art. 42g) . Wedle projektu ma to dotyczyć już rozliczeń za rok 2018.