Co nowego w podatkach

Dobra zmiana w CIT - nie będzie podatku u źródła od zakupu biletów lotniczych

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku (oczekuje na podpis Prezydenta) wprowadza między innymi zmianę treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmianę długo oczekiwaną. 

Przypomnijmy, w aktualnym (jeszcze) brzmieniu przepis ten stanowi o obowiązku poboru podatku u źródła (10%) od wypłat dla zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.  Innymi słowy, przedsiębiorca dokonujący zakupu biletu lotniczego dla swoich pracowników, na przelot realizowany przez zagraniczne linie lotnicze, powinien odprowadzić należny podatek. 

Polski przedsiębiorca występuje więc w roli jedynie płatnika tego podatku. Dla tych podmiotów, które decydowały się płacić ten podatek, oznaczało to, ni mniej, ni więcej jak tylko dodatkową opłatę. Linie lotnicze przecież nie zwracały tego podatku, nie było również możliwe zapłacenie ceny za bilet pomniejszonej o ten podatek. 

Dlatego z aprobatą należy przyjąć tę dobrą zmianę, wyłączającą obowiązek poboru podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznym przedsiębiorstwom żeglugi powietrznej z tytułu lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.