Co nowego w podatkach

Wyżywienie dla pracownika w podróży służbowej może być opodatkowane

Niedawno pisaliśmy o stanowisku organu podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych kwot wydatkowanych na wyżywienie pracownika podczas podróży służbowych. Tym razem uwagę kierujemy na skutki podatkowe dla pracownika.  Ku przestrodze.

Bezpośrednim powodem jest ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2017 roku (II FSK 1678/15).  Sąd uznał bowiem, że jeśli wartość wyżywienia, jakie pracodawca zapewnia pracownikowi podczas podróży służbowej przewyższa kwotę diety, jaka przysługiwałaby pracownikowi, gdyby pracodawca nie ponosił kosztów wyżywienia, to zdaniem składu orzekającego, nadwyżka powinna stanowić przychód dla pracownika, a tym samym powinna zostać uwzględniona w wyliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy, NSA uznał, że jeśli pracodawca zapewnia wyżywienie w podróży służbowej, jest on zobowiązany do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy swojego pracownika, jeśli zjedzone przez niego posiłki przekroczą kwotę 30 złotych dziennie.