Co nowego w podatkach

Podatek u źródła nie tylko od maszyny produkcyjnej, a więc przykładowo od serwera?

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2017 roku (II FSK 1963/15) stwierdził, że urządzenia przemysłowe to nie tylko maszyny do produkcji lub przemysłu, ale każdy sprzęt, który służy generowaniu dochodów.

A to oznacza, że co do zasady polska spółka (polski podmiot gospodarczy) płacąc zagranicznemu usługodawcy wynagrodzenie za prawo do korzystania z takiego urządzenia, powinna pobrać w Polsce podatek u źródła i o jego wartość pomniejszyć kwotę wypłacaną zagranicznemu usługodawcy. Według polskiej ustawy podatek ten wynosi  20%.

Oczywiście jest możliwe skorzystanie z niższej stawki podatku lub też niepobranie go wcale, ale wymaga to zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeanalizowania właściwej (ze względu na kraj siedziby usługodawcy) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której Polska jest stroną, wreszcie weryfikacji, czy dane urządzenie aby na pewno powinno zostać uznane, w świetle ostatniego orzeczenia NSA, za spełniające przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wsparcie doradcy podatkowego jest więc wysoce rekomendowane, zarówno w celu wyeliminowania obszarów ryzyka podatkowego, jak i w celu właściwego zastosowania możliwych zwolnień / ulg podatkowych.