Co nowego w podatkach

Faktura od doradcy zajmującego się procedurą zwrotu VAT daje prawo do odliczenia VAT (wynikającego z tej faktury) w całości

Niby to oczywistość, a jednak sprawa miała swój finał w Naczelnym Sądzie  Administracyjnym. Chodzi o interpretację przepisu dotyczącego odliczenia podatku VAT. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze I FSK 1632/15  stwierdził, że podatnik, który prowadzi działalność zarówno objętą podatkiem od towarów i usług, jak i niepodlegającą VAT, może odliczyć cały podatek z faktur wystawionych przez kancelarię, którą zatrudnił do odzyskiwania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Innymi słowy, sąd uznał, że jeśli celem przyjętego przez kancelarię zlecenia było ustalenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a następnie prowadzenie procedury związanej z jej zwrotem dla podatnika, uprawnione jest odliczenie w całości, czyli bez potrzeby stosowania proporcji, podatku wynikającego z takiej faktury. 

Fakt, że dany podatnik prowadzi również działalność niedającą prawa do odliczenia, pozostaje, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, bez wpływu na prawo odliczenia VAT z faktury doradcy (kancelarii), który ustalając kwotę nadwyżki podatku naliczonego VAT na podatkiem należnym, musiał przecież zweryfikować również pozostałą działalność podatnika.