Co nowego w podatkach

20% PCC od pożyczki to cały czas mniej niż 75% od dochodu z nieujawnionych źródeł

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, w lipcu 2017 roku (I SA/Gl 383/17), przypomniał, że stawka podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki (wcześniej nigdy niezgłoszonej,  od której nie odprowadzono PCC według podstawowej stawki 2%). 

W doktrynie ugruntowany jest pogląd, że w  świetle obowiązujących przepisów nie jest wykluczone stosowanie stawki 20% także w razie wyjawienia przez podatnika faktu dokonania czynności cywilnoprawnej w ramach procedur dotyczących innych, niż podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków. 

Innymi słowy, w razie postępowania w sprawie przychodów z  nieujawnionych źródeł warto sprawdzić, czy gdzieś kiedyś nie otrzymaliśmy pożyczki. W przeciwnym razie grozi zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75% .