Co nowego w podatkach

Fiskalny raport dobowy, tylko gdy w danym dniu była sprzedaż zaewidencjonowana w kasie rejestrującej

Zdarza się, że podatnik wykonujący co do zasady działalność podlegającą ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej (kasie fiskalnej) w niektórych dniach lub okresach nie dokonuje faktycznie sprzedaży / odpłatnego świadczenia usług. Czy zatem w takim przypadku istnieje obowiązek sporządzenia i wydrukowania fiskalnego raportu dobowego?

 

Na początku października Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał że  podatnicy prowadząc ewidencję przy użyciu kas fiskalnych sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym; sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. 

Oznacza to, że obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Brak sprzedaży w danym dniu / okresie, skutkuje tym że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Wobec powyższego, nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży w kasie rejestrującej.