Co nowego w podatkach

Nieściągalność wierzytelności jako przesłanka uzasadniająca spisanie jej w koszty

Jednym ze sposobów udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wskutek czego można uznać ją jako koszt uzyskania przychodów, jest sporządzenie protokołu nieściągalności potwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty wymagalnej wierzytelności.

 
Powstaje więc pytanie, o jakie dokładnie koszty procesowe i egzekucyjne chodzi?  Jak je ustalić?


Organy podatkowe stoją na stanowisku, że to podatnik sam powinien dokonać zestawienia wszelkich kosztów procesowych oraz kosztów egzekucyjnych, jakie musiałby ponieść w związku z dochodzeniem danej wierzytelności, ale w granicach kwotowych wynikających z przepisów. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za słuszną argumentację Ministra Finansów zgodnie, z którą znaczenie pojęć koszty procesowe i koszty egzekucyjne ustalić należy w drodze wykładni systemowej zewnętrznej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i rozporządzeń wykonawczych.

Ponadto należy się również kierować wartością opłat, regulowanych odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości. 

We wrześniu 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 2034/15) podtrzymał powyższą opinię uznając, że cena, której życzy sobie kancelaria za reprezentowanie wierzyciela przed sądem, nie może decydować o tym, w jakiej wysokości nieściągalna wierzytelność pomniejszy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. 

Innymi słowy, w każdym przypadku, gdy rozważane jest uznanie nieściągalności wierzytelności w oparciu o protokół przewidywalnych kosztów procesowych, należy wziąć pod uwagę jedynie koszty wynikające z przepisów i do wysokości wynikających z tych przepisów. 

Podpięcie indywidualnej oferty kancelarii prawnej, wskazującej cenę znacznie wyższą od, kolokwialnie nazywając "cen urzędowych" może zostać zakwestionowane, jako uzasadniające spisanie wierzytelności w koszty podatkowe. 

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.