Co nowego w podatkach

Opłata za studia podyplomowe - kosztem podatkowym

W interpretacji 0111-KDIB1-1.4011.142.2017.1.NL organ podatkowy potwierdził, że opłata za studia podyplomowe może stanowić koszt uzyskania przychodów.

 

Wskazał przy tym, że opłata za usługę kształcenia w ramach studiów podyplomowych nie została wymieniona w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wskazującym różnego rodzaju koszty, które podatkowymi nie są), a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek może być ona zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy przypomniał, że kwalifikując wydatek jako koszt podatkowy trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: (i) wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów, (ii) nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 23 ustawy o pdof.

W będącym przedmiotem analizy stanie faktycznym wnioskodawca odbył podyplomowe studia coachingu, które umożliwiły mu zdobycie odpowiedniej wiedzy niezbędnej do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyniają się do zwiększenia przychodów osiąganych w ramach tej działalności. Program studiów obejmował zajęcia na temat coachingu w biznesie (jak chociażby coaching przywódczy, coaching zmiany, coaching konfliktu, czy coaching menedżerski).