Co nowego w podatkach

Stracona zaliczka nie stanowi kosztu nawet, gdy dochowano należytej staranności sprawdzenia kontrahenta

Przepis art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów utracone przedpłaty / zaliczki / zadatki, należy interpretować ściśle, stwierdził w listopadowej interpretacji  (0111-KDIB1-3.4010.293.2017.1.AN) organ podatkowy. W analizowanym przypadku, wydaje się, że podatnik dochował odpowiedniej staranności w sprawdzeniu kontrahenta. 

Zanim podpisał z nim umowę nie tylko sprawdził podstawowe dane tego kontrahenta, ale również osobiście potwierdził istnienie siedziby, platformy przeładunkowej itp. 

Wydawało się więc, że wpłata zaliczki (20% wartości kontraktu) na poczet zakupu towaru nie powinna być zagrożona. 

Niestety kontrahent zagraniczny okazał się jednak nieuczciwy.

Stracona w ten sposób zaliczka, uznana została przez organ podatkowy jako koszt niepodatkowy. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w powołanej powyżej interpretacji wskazał:

"(...) Wyłączenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 56 updop, dotyczy wartości poniesionych przez podatnika wydatków, które – przy założeniu zawarcia umowy w celu uzyskania przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła albo w celu nabycia lub wytworzenia składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności – w przypadku wykonania umowy podlegałyby rozliczeniu dla celów podatkowych

(...) Celem powołanego przepisu jest wyłączenie wartości tych wydatków (wartości dokonanych przedpłat/zaliczek/zadatków) z kategorii kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy umowa nie została wykonana, a przedpłaty te (zaliczki/zadatki) zostały przez podatnika utracone."