Contact

Contact

MBSP Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
ul. Chałubińskiego 8 (32 piętro)
00-613 Warszawa
tel. +48 513 008 582
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP: 7010191809
REGON: 141936420
KRS: 0000333055
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy)
Kapitał zakładowy: 40 000 zł
Wpis do rejestru Krajowej Izby Doradców Podatkowych osób prawnych uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego pod numerem 387.