Oferta

Oferta

MBSP świadczy usługi doradztwa podatkowego w całym cyklu rozwoju przedsiębiorstwa, tj. od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, aż po jej zakończenie. W oparciu o zdefiniowane oczekiwania i cele do osiągnięcia pomagamy w wyborze najdogodniejszej formy prawnej przedsiębiorstwa. Pracujemy w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Co możemy dla Państwa zrobić

przygotowanie dokumentow

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do skutecznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, umożliwiającej skuteczne i optymalne rozliczenia podatkowe.

porady podatkowe

Udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych przedsiębiorstw. O wybranych, bieżących zmianach w prawie podatkowym informujemy na naszym blogu.

analiza inwestycji

Analizujemy wpływ planowanych przedsięwzięć na rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw i ich właścicieli / udziałowców.

weryfikacja rozliczen

Dokonujemy weryfikacji poprawności dokonanych rozliczeń podatkowych (audyty podatkowe, w tym w ramach badania due diligence).

dokumentacja transakcji

Sporządzamy dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi.

reprezentacja przedsiebiorstw

Reprezentujemy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w sporach toczonych przed sądami administracyjnymi.

Klientom towarzyszymy na każdym etapie ich rozwoju.

Razem cieszymy się z sukcesów.

Gwarantujemy zaangażowanie, skuteczność i lojalność.